ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Hírlevél feliratkozók a regisztrációval önkéntesen és automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím) a Vibropac Kft., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Vibropac Kft., minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje annak érdekében, hogy
a Hírlevél feliratkozók részére a Vibropac Kft. termékeivel, szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön.

Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

A Vibropac Kft. vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna
a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről
a változásokról előzetesen értesíti a www.vibropac.hu oldal látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A Vibropac Kft. ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez
a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessek, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

Az a Hírlevél feliratkozó, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Vibropac Kft. termékeivel, szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával elektronikus levélben (info@vibropac.hu) vagy írásban postai úton (Vibropac Kft. 1183 Budapest, Kupa utca 14.) kérheti adatai törlését a Vibropac Kft-től. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Regisztrálót megilleti a személyes adatok védelméről és
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti
az adatvédelmi biztos segítségét is. A Vibropac Kft. a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Hírlevél feliratkozótól kapott felhatalmazások keretei között.

A Weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a Vibropac Kft. statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Vibropac Kft. semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Copyright 2017.06.20. - Vibropac Kft.